Ukraine 2016 – Part 6

day 15 – Чернівці/Chernivtsi (Tschernowitz/Tscherniwzi) day 16 – Тернопіль/Ternopil‘ (Tarnopol/Ternopil) day 17 – Хмельницький/Khmel’nyts’ky (Chmelnizki/Khmelnytskyi)